உள்நுழைக

 கன்டென்ட் எடிட்டர்

பல சொத்து ஒதுக்கீடு நிதிகள்

உங்கள் முதலீடுகள் பாதிக்கும் பல காரணிகளில் இரண்டு முக்கியக் காரணிகள் உள்ளன - அபாயங்கள் மற்றும் வருமானங்கள். ஒரு சொத்து வகுப்பில் மட்டுமே முதலீடு செய்வது அதிக அபாயங்களை ஏற்படுத்தலாம்; அது குறைவாகச் செயல்பட்டால் என்ன செய்வது? எனவே, உங்கள் அபாயங்களைச் சமாளிக்க உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவில் பன்முகத்தன்மை இருக்க வேண்டும், அதாவது சொத்து வகுப்புகளில் ஒன்று சரியாகச் செயல்படவில்லை என்றால், நன்றாக செயல்படும் மற்றவர் முதலீடுகள் இருப்பதால், உங்கள் வருமானம் கணிசமாக குறையாது. இந்த அபாயங்கள் மற்றும் வருமானங்களுக்கான போட்டிக்கு இடையில், முக்கியப் பங்கு பங்கு வகிக்கும் ஒரு விஷயம் உங்கள் சொத்து ஒதுக்கீடாகும். பலவீனமான/எதிர்மறையான தொடர்புடைய மற்றும் வெவ்வேறு காலத்தில் செயல்படும் மற்றும் ஒரு தனிநபருக்குக் கண்காணிப்பது கடினமாக இருக்கும் அசெட் கிளாஸ்கள்

#பல்வேறு ஆய்வுகளின்படி, 90% க்கும் மேற்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோ வருமானங்கள் சொத்து ஒதுக்கீட்டு முடிவுகளின் அடிப்படையில் அமைகின்றன. எனவே, அசெட் கிளாஸ்கள் மற்றும் சப்-அசெட் கிளாஸ்களில் முதலீடு செய்யப்படுவது மிகவும் முக்கியமானது. உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒரு பல சொத்து ஒதுக்கீட்டு நிதி, அதாவது தங்கம், ஈக்விட்டி, கடன் போன்ற சொத்து வகுப்புகளுக்கு இடையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. விரும்பிய பன்முகத்தன்மையை இது உங்களுக்கு வழங்க முடியும்.

#ஆதாரம்: சொத்து ஒதுக்கீட்டு கொள்கை செயல்திறனின் 40%, 90% அல்லது 100% ஐ விளக்குகிறதா?

சொத்து ஒதுக்கீட்டின் முக்கியத்துவம்

கடந்த பத்தாண்டுகளில், சொத்து வகுப்புகளிடையே பல்வேறு விதமான வருமானங்களை நாங்கள் பார்த்துள்ளோம், அதாவது ஒரு அசெட் கிளாஸ் நன்றாக செயல்படுகிறது என்றால், மற்றொன்று சரியாகச் செயல்படாமல் போகலாம். கடந்த 10 ஆண்டுகளில், தங்கம், ஈக்விட்டி மற்றும் கடன் நிதிகள் முறையே 5 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள் மற்றும் 2 ஆண்டுகளுக்கு நன்றாகச் செயல்பட்டுள்ளன. மாறுபட்ட போக்குகள் இருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல், மாறுபாட்டின் அளவு கூட மிகவும் கடுமையானதாக இருந்துள்ளது. எனவே, இந்த மாறுபாட்டைக் கணக்கிட உதவும் பிரதான காரணியாக சொத்து ஒதுக்கீடு அமைகிறது.

சொத்து ஒதுக்கீட்டின் நன்மைகள்:

1. சொத்து ஒதுக்கீடு என்பது போர்ட்ஃபோலியோ வருமானங்களின் முக்கிய ஊக்கியாகும்

2. வெவ்வேறு சொத்து வகுப்புகளில் பலவீனமான அல்லது எதிர்மறையான தொடர்பு உள்ளதால்; சொத்து ஒதுக்கீடு போர்ட்ஃபோலியோ பல்வகைப்படுத்தலுக்கு உதவுகிறது

பல்வகைப்படுத்தல் காரணமாக ஒட்டுமொத்த அபாயத்தை குறைப்பதன் மூலம் ஒப்பீட்டளவில் அபாயங்களுக்காகச் சிறந்த முறையில் சரிசெய்யப்பட்ட வருமானங்களுக்கு சொத்து ஒதுக்கீடு வழிவகுக்கிறது.

சொத்து ஒதுக்கீட்டை எப்படிச் செய்ய வேண்டும்?

ஒதுக்கீட்டை நீங்களே செய்வதற்குப் பதிலாக, சொத்து ஒதுக்கீட்டு நன்மைகளை வழங்கக்கூடிய ஒற்றை தயாரிப்பைப் பயன்படுத்துவது எளிதாக இருக்கலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆம், அப்படி ஒன்று உள்ளது.

குறைந்தபட்சம் மூன்று அசெட் கிளாஸ்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் மேலே உள்ள நன்மைகளை அடைய ஒரு பல-சொத்து ஒதுக்கீட்டு நிதி முயற்சிக்கிறது. இது பலவீனமான/எதிர்மறையாகத் தொடர்புடைய சொத்து வகுப்புகளின் கலவையில் முதலீடு செய்கிறது மற்றும் மிகக் குறைந்த அளவிலான ஏற்றத்தாழ்வுகளுடன் ஒப்பீட்டளவில் அபாயத்திற்காக-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானத்தை வழங்க முயற்சிக்கிறது. நிதிக்குள் மறுசீரமைப்பு செய்வதன் மூலம் வரிக் குறைப்பையும் பல-சொத்து ஒதுக்கீட்டு நிதி வழங்குகிறது

.

இந்த நிதிகள் அடிப்படையில் மூன்று வழிகளில் இதை அடைகின்றன

கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையிலான சொத்து ஒதுக்கீடு

பார்வை-அடிப்படையிலான அணுகுமுறையில், நிதி மேலாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்து வகுப்பை பார்க்கிறார் மற்றும் அந்த சொத்து வகுப்பின் மீது அதிக முதலீட்டையும் பிறவற்றில் குறைந்த முதலீட்டையும் செய்ய முயற்சிக்கிறார். இருப்பினும், இந்த அணுகுமுறையில் உள்ள பிரச்சனை என்னவென்றால் நிதி மேலாளரின் முடிவு சரியாக இருந்தாலும் சில சமயங்களில் அது தவறாகவும் இருக்கலாம் மற்றும் இது ஒரு வகையான இரட்டை அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கும். அவர் அதிக முதலீடு செய்யும் சொத்து வகுப்பின் மீது மட்டுமல்லாமல் குறைவாக முதலீடு செய்வதன் மீதும் கண்ணோட்டம் தவறாக இருக்கக்கூடும், குறைவாக முதலீடு செய்த பிந்தைய சொத்து வகுப்பு நன்றாகச் செயல்படலாம். கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையிலான அணுகுமுறை தவறாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏனெனில் ஒரு அசெட் கிளாஸ் நன்றாக/மோசமாகச் செயல்படுவதைப் பாதிக்கும் பல காரணிகள் உள்ளன.

மாதிரி-அடிப்படையிலான சொத்து ஒதுக்கீடு

இரண்டாவது அணுகுமுறை, மாதிரி-அடிப்படையிலான அணுகுமுறை இங்கு ஒரு அளவு அடிப்படையிலான மாதிரியின் மூலம் எந்தச் சொத்து வகுப்பை நன்றாக/மோசமாகச் செயல்படும் என்பது மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது மற்றும் அதன்படி முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இந்த அணுகுமுறைக்கு கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையிலான அணுகுமுறைக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் உள்ளன. இதிலும், ஒரு மாதிரி குறித்து முடிவு செய்ய முடியாத அளவிற்குப் பல காரணிகளால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.

தொடர்ச்சியான சொத்து ஒதுக்கீடு

மூன்றாம் அணுகுமுறை, ஒரு நிலையான ஒதுக்கீட்டு அணுகுமுறை ஆகும். இது ஒரு எளிய அணுகுமுறையாக இருந்தாலும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கலாம். சந்தை கட்டங்களில் சிறந்த ரிஸ்க்-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானங்களைப் பயன்படுத்தும் நோக்கத்துடன் வெவ்வேறு சொத்து வகுப்புகளிலும் (பலவீனமான தொடர்புடையது) அர்த்தமுள்ள ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

முடிவு-

ஒரு பல-சொத்து ஒதுக்கீட்டு நிதி உங்கள் சொத்து ஒதுக்கீட்டுச் சிக்கல்களுக்கான பதிலாக இருக்கலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம், நிதி மூலம் எடுக்கப்படும் அணுகுமுறையும் சமமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. எனவே, ஒருவர் பல-சொத்து ஒதுக்கீட்டு நிதியில் முதலீடு செய்யலாம், இது நீண்ட கால செல்வ உருவாக்கத்தை அடைவதற்கான நோக்கத்துடன் தொடர்ச்சியான ஒதுக்கீட்டு அணுகுமுறையை ஏற்றுக்கொள்கிறது


பொறுப்புத் துறப்பு:
முதலீட்டாளர்களுக்கான பயனுள்ள தகவல்: அனைத்து மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீட்டாளர்களும் ஒரு-முறை கேஒய்சி(உங்கள் வாடிக்கையாளரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்) செயல்முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும். முதலீட்டாளர்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை மட்டுமே கையாள வேண்டும், அவை எஸ்இபிஐ இணையதளத்தில் 'இடைத்தரகர்கள்/ சந்தை உள்கட்டமைப்பு நிறுவனங்களின் கீழ் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்'. உங்கள் புகார்களை தெரிவிக்க, நீங்கள் www.scores.gov.in இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். கேஒய்சி பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, பல்வேறு விவரங்களின் மாற்றம் பற்றி அறிய மற்றும் புகார்களை தெரிவிக்க, mf.nipponindiaim.com/investoreducation/what-to-know-when-investing ஐ பார்வையிடவும் இது நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் முதலீட்டாளர் கற்றல் மற்றும் விழிப்புணர்வு முயற்சியாகும்.

இங்குள்ள தகவல் பொதுவான படிப்பு நோக்கங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகின்றன மற்றும் எனவே வாசகர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள், பரிந்துரைகள் அல்லது ஒரு தொழில்முறை வழிகாட்டியாக கருதப்பட முடியாது. இந்த ஆவணம் பொதுவாக கிடைக்கக்கூடிய தகவல், உருவாக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் பிற நம்பக்கூடிய ஆதாரங்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்பான்சர், முதலீட்டு மேலாளர், அறங்காவலர் அல்லது அவர்களின் இயக்குனர்கள், ஊழியர்கள், துணை நிறுவனங்கள் அல்லது பிரதிநிதிகள் ("நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் துணை நிறுவனங்கள்") அத்தகைய தகவலின் துல்லியம், முழுமை, போதுமான மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு எந்தவொரு பொறுப்பையும் ஏற்கமாட்டார்கள். இந்த தகவலின் பெறுநர்கள் தங்கள் சொந்த பகுப்பாய்வு, விளக்கங்கள் மற்றும் விசாரணைகளை நம்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவை எடுக்க வாசகர்கள் சுயாதீனமான தொழில்முறை ஆலோசனைகளைப் பெற அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.இந்த மெட்டீரியலின் தயாரிப்பு அல்லது வழங்குதலில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் உட்பட நிறுவனங்கள் மற்றும் அவர்களின் துணை நிறுவனங்கள் இந்த மெட்டீரியலில் உள்ள தகவலில் இருந்து ஏற்படும் இழந்த இலாபங்கள் உட்பட எந்தவொரு நேரடி, மறைமுக, சிறப்பு, தற்செயலான, விளைவான, தண்டனைக்குரிய அல்லது உதாரணமான சேதங்களுக்கும் எந்தவொரு வழியிலும் பொறுப்பேற்காது. இந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் எந்த முடிவிற்கும் பெறுநர் மட்டுமே முழுப் பொறுப்பாளியாக இருப்பார்.
மொழி பொறுப்புத் துறப்பு:
கட்டுரையை அந்தந்த வட்டார மொழி(களுக்கு) மொழிபெயர்ப்பதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட்டாலும், ஏதேனும் குழப்பம் அல்லது கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால், ஆங்கில மொழியில் உள்ள கட்டுரையே இறுதியானதாகக் கருதப்பட வேண்டும். இங்கு வழங்கப்பட்ட கட்டுரை பொதுவான வாசிப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்துக்கள் கருத்துகளாக மட்டுமே உள்ளன, எனவே இவை வாசகர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களாகவோ, பரிந்துரைகளாகவோ அல்லது தொழில்முறை ஆலோசனையாகவோ கருதப்படக்கூடாது. பொதுவில் கிடைக்கும் தரவு/தகவல், உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் நம்பகமானதாகக் கருதப்படும் பிற ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்பான்சர், முதலீட்டு மேலாளர், அறங்காவலர் அல்லது அவர்களின் இயக்குநர்கள், ஊழியர்கள், துணை நிறுவனங்கள் அல்லது பிரதிநிதிகள் ("நிறுவனங்கள் & அவற்றின் துணை நிறுவனங்கள்") அத்தகைய தகவலின் துல்லியம், முழுமை, போதுமான தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றிற்கு எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்கமாட்டார்கள். இந்தத் தகவலைப் பெறுபவர்கள் தங்கள் சொந்த பகுப்பாய்வு, விளக்கங்கள் மற்றும் ஆய்வுகளை நம்பியிருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு வாசகர்கள் சுயாதீனமான தொழில்முறை ஆலோசனையைப் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்தத் தகவலைத் தயாரிப்பதில் அல்லது வழங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் உட்பட நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் துணை நிறுவனங்கள், தகவல்களிலிருந்து எழும் லாப இழப்பு உட்பட, நேரடி, மறைமுக, சிறப்பு, தற்செயலான, விளைவு ரீதியான, தண்டனை பெற்றுத்தரக்கூடிய அல்லது முன்மாதிரியான சேதங்களுக்கு எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்கமாட்டார்கள். இந்தக் கட்டுரையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட எந்த முடிவிற்கும் இதன் வாசிப்பாளர் மட்டுமே முழுப் பொறுப்பாவார்.
"மேலே உள்ள விளக்கங்கள் புரிந்துகொள்வதற்கு மட்டுமே, இது என்ஐஎம்எஃப்-இன் எந்தவொரு திட்டத்தின் செயல்திறனுடன் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புடையது அல்ல. இங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட விஷயங்கள் கருத்துக்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளன, அதனால் வாசகரால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய எந்தவொரு நடவடிக்கைக்கான எந்தவொரு வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது பரிந்துரைகளையும் உருவாக்க வேண்டாம். இந்த தகவல் பொதுவான படிப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே உள்ளது மற்றும் வாசகர்களுக்கு ஒரு தொழில்முறை வழிகாட்டியாக சேவை செய்வதற்காக அல்ல."

மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாக படிக்கவும்.
மேலே