Sign In

​NFO (New Fund Offer): Meaning, Working, Types and How to Invest?

ஒரு நியூ ஃபண்டு ஆஃபர் (என்எஃப்ஓ) என்பது ஒரு சொத்து மேலாண்மை நிறுவனத்தினால் (ஏஎம்சி) அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஒரு புதிய மியூச்சுவல் ஃபண்டு திட்டத்திற்கான அறிமுக நிலையாகும். அதன் முதலீட்டு நோக்கத்தின்படி சந்தையில் பத்திரங்களை வாங்குவதற்கு முன்னர் திட்டத்தின் ஏயுஎம்-ஐ உருவாக்குவதற்காக, திட்டத்தின் முதல் சந்தாதாரர்களாக இந்தத் திட்டத்தின் யூனிட்களை வாங்குவதற்கான வாய்ப்பை ஏஎம்சி உங்களுக்கு வழங்குகிறது. என்எஃப்ஓ காலத்தில் பொதுவாக ₹ 10 என்ஏவி-யில் யூனிட்கள் விற்கப்படுகின்றன.

இது எப்படி வேலை செய்கிறது

என்எஃப்ஓ-கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன?

The window provided to the investors to subscribe to an NFO is limited; hence, the investors can purchase the units in this pre-defined period only. Once the offer period is over, the units of open-ended schemes can be bought like in the case of other mutual fund schemes at Net Asset Value (NAV) i.e. cost per unit of the scheme, prevalent at that point in time. Units of close-ended schemes are available for purchase on the exchange, however, there may be liquidity issues.

என்எஃப்ஓ-களாக வழங்கக்கூடிய திட்டங்களின் வகைகள் -

ஓபன்-எண்டெட் -

These schemes are available for investment and redemption for the investors at any given point in time. After the introductory NFO is withdrawn, the investors are generally free to enter or exit the scheme as per their will and at the applicable NAV and subject to applicable exit load, if any.

குளோஸ்ட்-எண்டட் -

These schemes are introduced to collect a pool of money for investments in securities, post which, the schemes are closed for further transactions i.e. the entry and exit from the scheme are restricted till the maturity period is over. However, these closed-ended schemes are listed on the stock exchanges by the fund houses, and if you want to exit the scheme, you can trade these units on the exchange.

Difference between IPO and NFO

Both Initial Public Offering (IPO) and NFO represent methods of raising capital from investors. However, there are distinct differences between these two concepts.

More About IPO

Here are some key characteristics of an IPO:

1 Company status

An IPO is primarily used by private companies that wish to transition into publicly traded entities. It allows them to raise funds for expansion, debt repayment, etc.

2 Regulatory compliance

Companies planning an IPO in India must comply with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) regulations. They must provide detailed financial information, business prospects, and other relevant disclosures to potential investors.

3 Stock exchange listing

After the IPO, the company's shares are listed and traded on recognized stock exchanges. Interested investors can then buy or sell the shares at market price.

More About NFO

An NFO, as defined above, allows the AMC to raise capital from investors and create a new fund with a specific investment objective. Here are some key points about NFO meaning:

1 Mutual fund launch

An NFO in mutual funds is specific to the mutual fund industry. This is how AMCs introduce new mutual fund schemes with distinct investment strategies, asset allocations, or target markets.

2 Investor participation

NFOs invite investors to subscribe to the newly launched mutual fund scheme during the initial subscription period. They can invest in the scheme by purchasing units at its NAV during the NFO period.

3 NAV calculation

Unlike IPOs, where share prices are determined through a book-building process, NFOs offer units at the NAV, which represents the net value of the fund's assets divided by the number of units outstanding.

4 Market trading

After the NFO period ends, the close-ended mutual fund scheme is listed for trading. Investors can buy or sell mutual fund units per their NFO investment objectives.

Advantages and Disadvantages of an NFO

Advantages:

1 Fresh investment opportunity

As per the NFO meaning in mutual funds, it offers investors a chance to invest in a newly launched mutual fund scheme from the very beginning. This allows them to participate in the potential growth of the fund from its inception.

2 Unique investment objectives

NFOs are typically launched with specific investment objectives, strategies, or themes. This allows investors to diversify their investment portfolio or target specific sectors or asset classes.

Disadvantages:

1 Lack of track record

Since NFOs are newly launched, they may not have a track record of performance. Investors have limited historical data to evaluate the fund's performance or assess the competence of the fund manager.

2 Limited information

Compared to existing funds, NFOs may have limited information available for analysis. Investors may have to rely on the fund's investment strategy, disclosures, and the reputation of the AMC to make an informed decision.

3 Potential performance risks

Investing in an NFO involves inherent risks associated with new and untested investment strategies. There is a possibility that the fund may not perform as expected or fail to achieve its stated objectives. Therefore, it is important for investors to assess the risks associated with the NFO before investing carefully.

ஒரு என்எஃப்ஓ-வில் முதலீடு செய்யும்போது மனதில் வைத்திருக்க வேண்டியவை -

1.While NFO is an attractive opportunity to discover a new asset class or new investing strategies, and on the other, you do not have a proven long-term past record of the scheme to study to understand how it has performed in different market cycles. (Past performance may or may not be sustained in the future)

2.திட்டம் சந்தையில் நேரலையாவதற்கு முன்னர் என்எஃப்ஓ-வின் தொகை சேகரிப்பு நடக்கும் என்பதால், சந்தை சாதகமாக இல்லை என்றால் ஒழுங்குமுறை வரம்புகளுக்குள் நிதிகளை வைத்திருக்க நிதி மேலாளர் நெகிழ்வுத்தன்மையை அறிமுகப்படுத்தலாம். அதேசமயம், குறிப்பிட்ட பத்திரங்களில் நிதி முதலீடு செய்யப்படுவதால், மிகவும் தெளிவாக இல்லாதபோதும் திட்டத்தின் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோ பற்றிய விவரங்களைப் பெற நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.

ஒரு என்எஃப்ஓ-வில் யூனிட்களை வாங்குவதற்கு முன்னர் எவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்?

தீம்/முதலீட்டு யுக்தி:

திட்டத்தின் தீம் உங்கள் சொந்த முதலீட்டு மூலோபாயத்திற்கு ஏற்ப உள்ளதா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.

என்எஃப்ஓ வெளியேறும் விருப்பங்கள்:

In case of open-ended scheme one can exit the scheme whenever required. Few schemes having lock-in period may be an exception like Equity Linked Savings Schemes, you can exit from these schemes any time after the lock-in period is over. In case the exit happens before the exit load period, it may attract the respective exit load .

ஒருவேளை குளோஸ்டு எண்டெட் திட்டம் எனில், மெச்சூரிட்டி காலம் முடியும் வரை ஒருவர் இந்த திட்டத்திலிருந்து வெளியேற முடியாது. இருப்பினும், இந்த குளோஸ்டு எண்டெட் திட்டங்கள் நிதி நிறுவனங்களால் பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, மற்றும் நீங்கள் திட்டத்திலிருந்து வெளியேற விரும்பினால், நீங்கள் இந்த யூனிட்களை எக்ஸ்சேஞ்சில் வர்த்தகம் செய்யலாம்.

குறைந்தபட்ச முதலீடு:

என்எஃப்ஓ-கள் பல்வேறு குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகைகளுடன் வருகின்றன, நீங்கள் அவற்றில் முதலீடு செய்ய முடிவு செய்வதற்கு முன்னர் நீங்கள் சரிபார்க்க விரும்பலாம்.

இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹாரிசான்:

சலுகையை பொறுத்து என்எஃப்ஓ திட்டத்திற்கு உறுதியளிப்பதற்கு முன்னர், உங்கள் சொந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஹாரிசானை சரிபார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

ரிஸ்க் அப்பிடைட்:

It is advisable to check the asset classes the NFO is looking to invest in, since, those should be in line with your own risk-taking appetite. For example, if you are a relatively conservative investor with a lower risk appetite, then an NFO that invests in small and mid-cap equity securities may not be suitable for you. The Risk o Meter gives a good idea on the risk the fund will be exposed to.

என்எஃப்ஓ-களில் ஏன் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

ஒரு என்எஃப்ஓ இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்டு சந்தைக்கு புதிய அல்லது உங்கள் முதலீட்டு போர்ட்ஃபோலியோவிற்கு புதிய முதலீட்டு தீம்/மூலோபாயத்தை அறிமுகப்படுத்தினால் மற்றும் உங்கள் ரிஸ்க் சுயவிவரத்திற்கு பொருந்துவதாக இருந்தால், பின்னர் ஒரு என்எஃப்ஓ-வில் முதலீடு செய்வது சிறந்ததாக இருக்கலாம்.

முதலீட்டாளர்கள் எந்தவொரு முதலீடுகளையும் செய்வதற்கு முன்னர் தங்கள் வரி/நிதி ஆலோசகர்களை கலந்தாலோசிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

Additional Read:What is Total Expense Ratio ?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

What Is the Meaning of NFO?

MF NFO or New Fund Offering refers to the launch of a new mutual fund scheme by an AMC where investors have the opportunity to invest in the scheme during the initial subscription period.

How Do I Choose an NFO?

When choosing an NFO, you need to consider factors like investment objective, the fund manager’s expertise, the fund house reputation, and the disclosure/transparency of the NFO.Disclaimer:
Helpful information for investors: All Mutual Fund investors have to go through a one-time KYC (know your Customer) process. Investors should deal only with registered mutual funds, to be verified on SEBI website under 'Intermediaries/ Market Infrastructure Institutions'. For redressal of your complaints, you may please visit www.scores.gov.in . For more info on KYC, change in various details & redressal of complaints, visit mf.nipponindiaim.com/investoreducation/what-to-know-when-investing This is an investor education and awareness initiative by Nippon India Mutual Fund.

The information herein is meant only for general reading purposes and the views being expressed only constitute opinions and therefore cannot be considered as guidelines, recommendations or as a professional guide for the readers. The document has been prepared on the basis of publicly available information, internally developed data and other sources believed to be reliable. The sponsor, the Investment Manager, the Trustee or any of their directors, employees, associates or representatives (“entities & their associates”) do not assume any responsibility for, or warrant the accuracy, completeness, adequacy and reliability of such information. Recipients of this information are advised to rely on their own analysis, interpretations & investigations. Readers are also advised to seek independent professional advice in order to arrive at an informed investment decision. Entities & their associates including persons involved in the preparation or issuance of this material shall not be liable in any way for any direct, indirect, special, incidental, consequential, punitive or exemplary damages, including on account of lost profits arising from the information contained in this material. Recipient alone shall be fully responsible for any decision taken on the basis of this document.
Language Disclaimer:
While utmost care has been taken in translating the article into respective regional language(s), in case of any confusion or difference of opinion, article available in English language should be deemed as final. The article provided herein is meant only for general reading purposes and the views being expressed only constitute opinions and therefore cannot be considered as guidelines, recommendations or as a professional advice for the readers. The document has been prepared on the basis of publicly available data/ information, internally developed data and other sources believed to be reliable. The sponsor, the Investment Manager, the Trustee or any of their directors, employees, associates or representatives (“entities & their associates”) do not assume any responsibility for, or warrant the accuracy, completeness, adequacy and reliability of such information. Recipients of this information are advised to rely on their own analysis, interpretations & investigations. Readers are also advised to seek independent professional advice in order to arrive at an informed investment decision. Entities & their associates including persons involved in the preparation or issuance of this material shall not be liable in any way for any direct, indirect, special, incidental, consequential, punitive or exemplary damages, including on account of loss of profits arising from the information contained in this material. Recipient alone shall be fully responsible for any decision taken on the basis of this article.
"ABOVE ILLUSTRATIONS ARE ONLY FOR UNDERSTANDING, IT IS NOT DIRECTLY OR INDIRECTLY RELATED TO THE PERFORMANCE OF ANY SCHEME OF NIMF. THE VIEWS EXPRESSED HEREIN CONSTITUTE ONLY THE OPINIONS AND DO NOT CONSTITUTE ANY GUIDELINES OR RECOMMENDATION ON ANY COURSE OF ACTION TO BE FOLLOWED BY THE READER. THIS INFORMATION IS MEANT FOR GENERAL READING PURPOSES ONLY AND IS NOT MEANT TO SERVE AS A PROFESSIONAL GUIDE FOR THE READERS."

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.
Top