உள்நுழைக

 கன்டென்ட் எடிட்டர்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முத்திரை வரி பற்றிய தொடர்புடைய கேள்விகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட பதில்கள்

முத்திரை வரி விதிக்கப்படும் பரிவர்த்தனை வகைகள் யாவை?

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் யூனிட்கள் மீதான முத்திரை வரி வாங்குதல்கள், எஸ்ஐபி தவணைகள் (பொருந்தக்கூடிய தேதிக்கு முன்னர் பதிவுசெய்யப்பட்ட தற்போதைய எஸ்ஐபி-கள் உட்பட), ஸ்விட்ச்-இன்கள், எஸ்டிபி ஸ்விட்ச்-இன்கள் (பொருந்தக்கூடிய தேதிக்கு முன்னர் பதிவுசெய்யப்பட்ட எஸ்டிபி-கள் உட்பட), டிவிடெண்ட் மறுமுதலீட்டுப் பரிவர்த்தனைகள், டிவிடெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் / ஸ்வீப் பரிவர்த்தனைகள் (இலக்கு திட்டத்தில்) மற்றும் பிற சிறப்புத் தயாரிப்புகளுக்குப் பொருந்தும். மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி பொருந்தக்கூடிய விகிதம் 0.005% ஆக இருக்கும்.

ஒரு டீமேட் கணக்கிலிருந்து மற்றொரு டீமேட் கணக்கிற்கு யூனிட்களை டிரான்ஸ்ஃபர் செய்வது, சந்தைக்கு வெளியே செய்யப்படும் பரிமாற்றங்கள் போன்றவற்றுக்கும் முத்திரை வரி பொருந்தும். அத்தகைய பரிமாற்றங்களுக்கு பொருந்தக்கூடிய விகிதம் 0.015% ஆக இருக்கும், இது சேமிக்குமிடங்களில் வசூலிக்கப்படும்.

முத்திரை வரியின் கீழ் எந்தெந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு திட்டங்கள் உள்ளடங்கும்?

அனைத்து மியூச்சுவல் ஃபண்டு திட்டங்களும் (இடிஎஃப் திட்டங்கள் உட்பட) முத்திரை வரி கட்டணங்களின் கீழ் கவர் செய்யப்படுகின்றன.

பொருந்தக்கூடிய முத்திரை வரி விகிதங்கள் யாவை?

பொருந்தக்கூடிய முத்திரை வரி விகிதங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன-

யூனிட்களை வாங்குவதற்கு/ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு
0.005%
யூனிட்களின் பரிமாற்றம் (டெபாசிட்டரி மூலம் விதிக்கப்படுகிறது)0.015%

பிசிக்கல் மோடில் வைக்கப்பட்டுள்ள யூனிட்களுக்கு முத்திரை வரி விதிக்கப்படுமா?

ஆம், பிசிக்கல் மோடுக்கும் முத்திரை வரி பொருந்தும்.

கடந்த எஸ்ஐபி தவணைகளுக்கு என்ன ஆகும்? அவற்றுக்குக் கடந்தகால முத்திரை வரி வசூலிக்கப்படுமா?

இல்லை, 1 ஜூலை, 2020 முதல் தொடங்கப்பட்ட புதிய பரிவர்த்தனைகளுக்கு மட்டுமே முத்திரை வரி பொருந்தும்.

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் முத்திரை வரி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

நீங்கள் ₹ 1,00,000 முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

முதலீட்டுத் தொகை: ₹ 1,00,000

பரிவர்த்தனைத் தொகை: ₹ 100 (பொருந்தும் தன்மையின்படி)

நிகர பரிவர்த்தனைத் தொகை: ₹ 99,900

முத்திரை வரி= (நிகர பரிவர்த்தனை தொகை) *0.005/100.005= ₹ 4.994

என்ஏவி ₹ 100 ஆக இருந்தால் (கருதப்படுகிறது)-

வாங்கப்பட்ட யூனிட்கள்= (நிகர பரிவர்த்தனை தொகை-முத்திரை வரி)/ என்ஏவி= (99,900-4.994)/100= 998.9 அலகுகள்

ரிடெம்ப்ஷன்/ஸ்விட்ச் அவுட்கள் போன்ற பிற பரிவர்த்தனை வகைகளுக்கு முத்திரை வரி பொருந்துமா?

இல்லை, ரிடெம்ப்ஷன், ஸ்விட்ச் அவுட்கள், எஸ்டிபி ஸ்விட்ச் அவுட்கள், டிவிடெண்ட் பே-அவுட்களுக்கு முத்திரை வரி பொருந்தாது. ஏனெனில் யூனிட்களை உருவாக்குவதற்கு மட்டுமே முத்திரை வரி விதிக்கப்படுகிறது.

புரோக்கர் கணக்கிலிருந்து முதலீட்டாளர் கணக்கிற்கு யூனிட்களை பரிமாற்றம் செய்வதற்கு முத்திரை வரி விதிக்கப்படுமா?

இல்லை, ஏனெனில் யூனிட்களை வழங்கும் நேரத்தில், முத்திரை வரி ஏற்கனவே கழிக்கப்பட்டுவிடும்.

ஒருவர் பிசிக்கல் முறையில் இருந்து டீமேட் முறைக்கு யூனிட்களை மாற்றுகிறார் என்றால் முத்திரை வரி வசூலிக்கப்படுமா?

இல்லை, யூனிட்கள் வழங்கப்படும்போது முத்திரை வரி ஏற்கனவே கழிக்கப்படுகிறது.

மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முத்திரை வரி விதிக்கப்படாத சூழ்நிலைகள் யாவை?

1.ரிடெம்ப்ஷன், எஸ்டிபி ஸ்விட்ச்-அவுட்கள், டிவிடெண்ட் பே-அவுட்கள் அல்லது ஸ்விட்ச்-அவுட்களுக்கு

2.முதலீட்டாளர் கணக்கிற்கு புரோக்கர் யூனிட்களைப் பரிமாற்றம் செய்யும்போது

3.பிசிக்கல் யூனிட்களை டீமேட் யூனிட்களாக மாற்றும்போது

நாங்கள் வளர்ச்சித் திட்டத்தில் இருந்து டிவிடெண்ட் திட்டத்திற்கு யூனிட்களை மாற்றினாலோ அல்லது நேர்மாறாக மாற்றினாலோ முத்திரை வரி விதிக்கப்படுமா?

முடியும். அதே திட்டத்தில் யூனிட்களை மாற்றுவதற்கு அது விதிக்கப்படும். இது நேரடி மற்றும் வழக்கமான திட்டத்திற்கும் பொருந்தும்.

டிவிடெண்ட் மறுமுதலீட்டில் முத்திரை வரி எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?

டிவிடெண்ட் தொகையில் முத்திரை வரி கழிக்கப்படும் (டிடிஎஸ் இல்லாமல், ஏதேனும் இருந்தால்) மற்றும் மீதமிருக்கும் தொகை யூனிட்களை உருவாக்கப் பயன்படுத்தப்படும்.

கோரப்படாத திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட யூனிட்கள் மீது முத்திரை வரி விதிக்கப்படுமா?

ஆம், புதிய யூனிட் உருவாக்கத்தின் காரணமாக, கோரப்படாத திட்டத்திற்கு முத்திரை வரி விதிக்கப்படும்.

உங்கள் கணக்கு அறிக்கையில் முத்திரை வரி காண்பிக்கப்படுமா?

ஆம், பொருந்தக்கூடிய ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும், முத்திரை வரித் தொகை எஸ்ஓஏ-யில் காண்பிக்கப்படும்.

ஒரு முதலீட்டாளராக, இது உங்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

முத்திரை வரி என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்டு திட்டங்களில் யூனிட்களை வாங்குவதற்கு விதிக்கப்படும் ஒரு-முறைக் கட்டணமாகும். எனவே, முதலீட்டு காலம் நீண்ட காலமாக இருப்பின், அதன் தாக்கம் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கலாம். இருப்பினும், குறைந்த கால முதலீட்டுத் திட்டங்கள் ஒப்பீட்டளவில் அதிக தாக்கத்தைக் காணலாம். லிக்விட் ஃபண்டுகள் மீதான முத்திரை வரி உங்கள் வருமானத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதற்கான உதாரணத்துடன் நாம் அதைப் பார்ப்போம்-

நிகர முதலீட்டு தொகை₹ 99,900₹ 99,900
முத்திரை வரி₹ 4.994₹ 4.994
முதலீட்டுத் தொகை₹ 99,895.006₹ 99,895.006
மதிப்பிடப்பட்ட வருமானம்4%4%
முதலீட்டு காலம்10 நாட்கள்30 நாட்கள்
ROI@ 4% ₹ 109.473₹ 328.421
புதிய முதலீட்டு தொகை₹ 100,004.478₹ 100,223.426
கேப்பிட்டல் கெயின்104.478323.426
உண்மையான வருமானம்% 3.82% 3.94%

முதலீட்டு காலம் 10 நாட்களில் இருந்து 30 நாட்கள் வரை அதிகரித்ததால், உண்மையான வருமான% மீதான விளைவு ஒப்பீட்டளவில் குறைக்கப்பட்டது.


பொறுப்புத் துறப்பு:
முதலீட்டாளர்களுக்கான பயனுள்ள தகவல்: அனைத்து மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீட்டாளர்களும் ஒரு-முறை கேஒய்சி(உங்கள் வாடிக்கையாளரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்) செயல்முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும். முதலீட்டாளர்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளை மட்டுமே கையாள வேண்டும், அவை எஸ்இபிஐ இணையதளத்தில் 'இடைத்தரகர்கள்/ சந்தை உள்கட்டமைப்பு நிறுவனங்களின் கீழ் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்'. உங்கள் புகார்களை தெரிவிக்க, நீங்கள் www.scores.gov.in இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். கேஒய்சி பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு, பல்வேறு விவரங்களின் மாற்றம் பற்றி அறிய மற்றும் புகார்களை தெரிவிக்க, mf.nipponindiaim.com/investoreducation/what-to-know-when-investing ஐ பார்வையிடவும் இது நிப்பான் இந்தியா மியூச்சுவல் ஃபண்டின் முதலீட்டாளர் கற்றல் மற்றும் விழிப்புணர்வு முயற்சியாகும்.

இங்குள்ள தகவல் பொதுவான படிப்பு நோக்கங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகின்றன மற்றும் எனவே வாசகர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள், பரிந்துரைகள் அல்லது ஒரு தொழில்முறை வழிகாட்டியாக கருதப்பட முடியாது. இந்த ஆவணம் பொதுவாக கிடைக்கக்கூடிய தகவல், உருவாக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் பிற நம்பக்கூடிய ஆதாரங்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்பான்சர், முதலீட்டு மேலாளர், அறங்காவலர் அல்லது அவர்களின் இயக்குனர்கள், ஊழியர்கள், துணை நிறுவனங்கள் அல்லது பிரதிநிதிகள் ("நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் துணை நிறுவனங்கள்") அத்தகைய தகவலின் துல்லியம், முழுமை, போதுமான மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு எந்தவொரு பொறுப்பையும் ஏற்கமாட்டார்கள். இந்த தகவலின் பெறுநர்கள் தங்கள் சொந்த பகுப்பாய்வு, விளக்கங்கள் மற்றும் விசாரணைகளை நம்புமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவை எடுக்க வாசகர்கள் சுயாதீனமான தொழில்முறை ஆலோசனைகளைப் பெற அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.இந்த மெட்டீரியலின் தயாரிப்பு அல்லது வழங்குதலில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் உட்பட நிறுவனங்கள் மற்றும் அவர்களின் துணை நிறுவனங்கள் இந்த மெட்டீரியலில் உள்ள தகவலில் இருந்து ஏற்படும் இழந்த இலாபங்கள் உட்பட எந்தவொரு நேரடி, மறைமுக, சிறப்பு, தற்செயலான, விளைவான, தண்டனைக்குரிய அல்லது உதாரணமான சேதங்களுக்கும் எந்தவொரு வழியிலும் பொறுப்பேற்காது. இந்த ஆவணத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் எந்த முடிவிற்கும் பெறுநர் மட்டுமே முழுப் பொறுப்பாளியாக இருப்பார்.
மொழி பொறுப்புத் துறப்பு:
கட்டுரையை அந்தந்த வட்டார மொழி(களுக்கு) மொழிபெயர்ப்பதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்தப்பட்டாலும், ஏதேனும் குழப்பம் அல்லது கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால், ஆங்கில மொழியில் உள்ள கட்டுரையே இறுதியானதாகக் கருதப்பட வேண்டும். இங்கு வழங்கப்பட்ட கட்டுரை பொதுவான வாசிப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே மற்றும் வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்துக்கள் கருத்துகளாக மட்டுமே உள்ளன, எனவே இவை வாசகர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களாகவோ, பரிந்துரைகளாகவோ அல்லது தொழில்முறை ஆலோசனையாகவோ கருதப்படக்கூடாது. பொதுவில் கிடைக்கும் தரவு/தகவல், உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் நம்பகமானதாகக் கருதப்படும் பிற ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்பான்சர், முதலீட்டு மேலாளர், அறங்காவலர் அல்லது அவர்களின் இயக்குநர்கள், ஊழியர்கள், துணை நிறுவனங்கள் அல்லது பிரதிநிதிகள் ("நிறுவனங்கள் & அவற்றின் துணை நிறுவனங்கள்") அத்தகைய தகவலின் துல்லியம், முழுமை, போதுமான தன்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றிற்கு எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்கமாட்டார்கள். இந்தத் தகவலைப் பெறுபவர்கள் தங்கள் சொந்த பகுப்பாய்வு, விளக்கங்கள் மற்றும் ஆய்வுகளை நம்பியிருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தகவலறிந்த முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு வாசகர்கள் சுயாதீனமான தொழில்முறை ஆலோசனையைப் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இந்தத் தகவலைத் தயாரிப்பதில் அல்லது வழங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் உட்பட நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் துணை நிறுவனங்கள், தகவல்களிலிருந்து எழும் லாப இழப்பு உட்பட, நேரடி, மறைமுக, சிறப்பு, தற்செயலான, விளைவு ரீதியான, தண்டனை பெற்றுத்தரக்கூடிய அல்லது முன்மாதிரியான சேதங்களுக்கு எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்கமாட்டார்கள். இந்தக் கட்டுரையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட எந்த முடிவிற்கும் இதன் வாசிப்பாளர் மட்டுமே முழுப் பொறுப்பாவார்.
"மேலே உள்ள விளக்கங்கள் புரிந்துகொள்வதற்கு மட்டுமே, இது என்ஐஎம்எஃப்-இன் எந்தவொரு திட்டத்தின் செயல்திறனுடன் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புடையது அல்ல. இங்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட விஷயங்கள் கருத்துக்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளன, அதனால் வாசகரால் பின்பற்றப்பட வேண்டிய எந்தவொரு நடவடிக்கைக்கான எந்தவொரு வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது பரிந்துரைகளையும் உருவாக்க வேண்டாம். இந்த தகவல் பொதுவான படிப்பு நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே உள்ளது மற்றும் வாசகர்களுக்கு ஒரு தொழில்முறை வழிகாட்டியாக சேவை செய்வதற்காக அல்ல."

மியூச்சுவல் ஃபண்டு முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாக படிக்கவும்.
மேலே