Sign In

For Suspension of fresh subscription in certain schemes of NIMF, kindly refer to ADDENDUM

इंडेक्सेशनचा लाभ कसा मिळवावा

जेव्हा डेब्ट म्युच्युअल फंड च्या टॅक्सेशन बाबत विचार करण्यात येतो, तेव्हा अशा फंड्समधून लाँग टर्म कॅपिटल गेन मध्ये इंडेक्सेशन संकल्पना लागू होते. जर रिडेम्प्शन वॅल्यू तुम्ही इन्व्हेस्ट केलेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला कॅपिटल लाभ मिळेल. इन्व्हेस्टमेंटच्या तारखेपासून 36 महिन्यांनंतर इन्व्हेस्टमेंट रिडीम केल्यास अशा कॅपिटल लाभांना दीर्घकालीन डेब्ट म्युच्युअल फंड म्हटले जाते.

त्यामुळे, उदाहरणार्थ, जर तुम्ही डेब्ट फंड्स मध्ये ₹1 लाख इन्व्हेस्ट केले आणि 4 वर्षांनंतर तुम्ही ₹1.5 लाखांचा फंड रिडीम केला तर जमा दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹50,000 असेल.

लाँग-टर्म कॅपिटल गेन वर, लाँग-टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स देययोग्य आहे. तथापि, इंडेक्सेशन लाभासाठी अर्ज केल्यानंतर टॅक्सची गणना केली जाते.

इंडेक्सेशन लाभ म्हणजे काय?

इन्फ्लेशनमुळे पैशांची खरेदी शक्ती कमी होते. त्यामुळे, कोणतीही इन्व्हेस्टमेंट रिडीम करतेवेळी, इन्फ्लेशनचा विचार करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही वर्ष 1 मध्ये ₹100 इन्व्हेस्ट केले असतील आणि वर्ष 5 मध्ये ₹110 रिटर्न मिळवला असेल, तर रिटर्न पूर्ण ₹10 नाही. कारण ₹110 ची खरेदी शक्ती वेळेनुसार कमी झाली असेल. हे इन्फ्लेशनमुळे होते

तुमच्या रिटर्न्सवर योग्यरित्या टॅक्स आकारण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंटच्या रक्कमेवर इंडेक्सेशन लाभ लागू केला जातो, ज्यामुळे इन्फ्लेशन होते. मूलभूतपणे, इंडेक्सेशनमुळे तुम्हाला इन्फ्लेशनचा विचार करून तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या नवीन मूल्याची गणना करण्यास आणि वास्तविक कॅपिटल लाभ मिळवण्यास मदत करते.

डेब्ट म्युच्युअल फंडमध्ये इंडेक्सेशन लाभ

डेब्ट म्युच्युअल फंडमध्ये, लाँग-टर्म कॅपिटल गेन इंडेक्सेशन लाभासह @20% टॅक्स आकारला जातो. इंडेक्सेशन लाभानुसार, इन्व्हेस्टमेंट कालावधीमध्ये इन्फ्लेशनसाठी अकाउंटमध्ये अधिग्रहण किंमत किंवा इन्व्हेस्टमेंटची रक्कम इन्फ्लेट केली जाते. याची गणना खालीलप्रमाणे केली जाते

अधिग्रहणाची सूचक किंमत अधिग्रहण = इन्व्हेस्टमेंट रक्कम * (विक्री वर्षातील कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स / खरेदी वर्षातील कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स)

प्रत्येक फायनान्शियल वर्षासाठी घोषित केलेले हे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी इन्फ्लेशन इंडेक्स किंमत (सीआयआय) हा घटक आहे.

अंतिम 6 फायनान्शियल वर्षांचा सीआयआय खालीलप्रमाणे आहे –

आर्थिक वर्षCII
2015-16254
2016-17264
2017-18272
2018-19280
2019-20289
2020-21301
​​

(स्त्रोत: https://www.incometaxindia.gov.in/charts%20%20tables/cost-inflation-index.htm)

डेब्ट म्युच्युअल फंड वर इंडेक्सेशन लाभ कसा काम करतो याचे उदाहरण येथे दिले आहे –

अधिग्रहण किंमत / इन्व्हेस्टमेंटची रक्कम₹2 लाख
इन्व्हेस्टमेंटची तारीख जानेवारी 2018
रिडेम्पशनची तारीख फेब्रुवारी 2021
होल्डिंगचा कालावधी36 महिने+
कॅपिटल गेनचा प्रकारलाँग टर्म कॅपिटल गेन
इन्डेक्स्ड अधिग्रहण किंमत/इन्व्हेस्टमेंट रक्कम₹2 लाख * (2020-21चा सीआयआय / 2017-18 चा सीआयआय)
= ₹2 लाख * (301/272)
= ₹221,323 (नजीकच्या रुपयात टीडीई वर राउंड ऑफ केलेले)
रिडेम्पशन वॅल्यू₹2.50 लाख
टॅक्सेबल कॅपिटल लाभ ₹250,000 – ₹221,323
= ₹28,676

त्यामुळे, ₹50,000 च्या कॅपिटल गेन ऐवजी, इंडेक्सेशनमुळे कॅपिटल गेन ₹28,676 पर्यंत कमी होतो, ज्यामुळे टॅक्स दायित्व ₹10,000 ते ₹5,735.20 पर्यंत सेव्ह होते.

अतिरिक्त फायदा घ्या: 'तीन इंडेक्सेशन' ऐवजी, तुम्ही 'चार इंडेक्सेशनचा लाभ घेऊ शकता’.

"चार इंडेक्सेशन लाभ" - संकल्पना.

जर तुम्ही तुमच्या म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट आणि डेब्ट फंड चे रिडेम्पशन व्यवस्थित नियोजित केले, तर तुम्ही 'चार इंडेक्सेशन' लाभ मिळवू शकता. या लाभाअंतर्गत, जरी तुम्ही तुमचा डेब्ट म्युच्युअल फंड तीन वर्षांपेक्षा थोडा अधिक होल्ड केला असेल तरीही तुम्हाला चार वर्षांचा इंडेक्सेशन लाभ मिळेल. असे होऊ शकते जर तुम्ही आर्थिक वर्ष संपताना तुमची इन्व्हेस्टमेंट कराल आणि नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होताच ते रिडीम कराल. खरं तर, काही क्लोज-एंडेड डेब्ट म्युच्युअल फंड सामान्यपणे जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये सुरू केले जातात जेणेकरून 36 महिने नंतर रिडीम केले जातील, जेणेकरून 4-वर्षाचा इंडेक्सेशन लाभ मिळेल!

जर इन्व्हेस्टमेंट तारीख आणि रिडेम्पशन तारखेदरम्यान पाच फायनान्शियल वर्ष येत असतील तरच चार-इंडेक्सेशनचा लाभ घेता येतो.

चला उदाहरणासह समजून घेऊया –

अधिग्रहण किंमत / इन्व्हेस्टमेंटची रक्कम₹2 लाख
इन्व्हेस्टमेंटची तारीख जानेवारी 2018
रिडेम्पशनची तारीख फेब्रुवारी 2021
होल्डिंगचा कालावधी3 वर्षे 1 महिना
टीडीई इन्व्हेस्टमेंट तारीख आणि रिडेम्पशन तारखेदरम्यान येणारे फायनान्शियल वर्ष2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
= 5 फायनान्शियल वर्ष
इन्डेक्स्ड अधिग्रहण किंमत/इन्व्हेस्टमेंट रक्कम₹2 लाख * (2015-16चा सीआयआय / 2019-20 चा सीआयआय)
= ₹2 लाख * (289/254)
= ₹227,559 (नजीकच्या रुपयात टीडीई वर राउंड ऑफ केलेले)
टॅक्सेबल कॅपिटल लाभ ₹250,000 – ₹227,559
= ₹22,441
लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स₹4,488.20

सीआयआय विचारात घेताना, तुम्हाला चार इंडेक्स्ड वर्षांसाठी सीआयआय मिळते ज्यामुळे तुमची टॅक्सेबिलीटी मोठ्या प्रमाणात कमी होते. तथापि, जर तुम्ही मार्च 2019 मध्ये इन्व्हेस्टमेंट रिडीम केले असेल (अगदी 1 महिना आधी), म्हणजेच फायनान्शियल वर्ष सुरू होण्यापूर्वी, तर तुम्हाला केवळ तीन वर्षांचा इंडेक्सेशन लाभ मिळेल, चार वर्षासाठी नाही:

इन्डेक्स्ड अधिग्रहण किंमत/इन्व्हेस्टमेंट रक्कम₹2 लाख * (2015-16चा सीआयआय / 2018-19 चा सीआयआय)
= ₹2 लाख * (280/254)
= ₹220,472 (नजीकच्या रुपयात टीडीई वर राउंड ऑफ केलेले)
टॅक्सेबल कॅपिटल लाभ₹2,50,000 – 2,20,472 = ₹29,528
लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स₹5,905.60
अतिरिक्त टॅक्स पेमेंट₹ 1417.40

फक्त काही दिवस प्रतीक्षा करून आणि फायनान्शियल वर्ष स्टार्ट झाल्यानंतर रिडीम केल्यास, चार-इंडेक्सेशनचा लाभ घेता येईल.

त्यामुळे, इंडेक्सेशनचा लाभ समजून घ्या आणि तुमचे टॅक्स दायित्व कमी करण्यासाठी त्याचा वापर करा, जेणेकरून तुमचे डेब्ट फंडसुद्धा टॅक्स-सेव्हिंग म्युच्युअल फंड म्हणून कार्य करतील.

वरील माहिती आणि उदाहरणे फक्त समजण्यासाठी आहेत, ते एनआयएमएफच्या कोणत्याही स्कीमच्या परफॉर्मन्सशी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित नाही. येथे व्यक्त केलेले व्ह्यू केवळ मत आहेत आणि रीडरच्या कोणत्याही ॲक्शनवर कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा शिफारस नाहीत. ही माहिती केवळ सामान्य वाचन हेतूसाठी आहे आणि रीडर्ससाठी प्रोफेशनल मार्गदर्शक म्हणून काम करत नाही. हे डॉक्युमेंट सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहिती, अंतर्गत विकसित डाटा आणि इतर स्त्रोतांच्या आधारावर तयार केले गेले आहे. प्रायोजक, इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर, ट्रस्टी किंवा त्यांचे कोणतेही डायरेक्टर, कर्मचारी, सहयोगी किंवा प्रतिनिधी ("संस्था आणि त्यांचे सहयोगी") अशा माहितीची अचूकता, पूर्णता, पर्याप्तता आणि विश्वसनीयतेची हमी देत नाहीत. ही माहितीच्या वाचणार्यांना स्वत:चे विश्लेषण, व्याख्या आणि तपासणीवर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. माहितीपूर्ण इन्व्हेस्टमेंट निर्णय घेण्यासाठी रीडर्सना स्वतंत्र प्रोफेशनल सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो. या साहित्याच्या तयारी किंवा जारी करण्यात समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींसह संस्था आणि त्यांच्या सहयोगी या साहित्यातील माहितीमुळे उद्भवणाऱ्या नफ्याच्या कारणासह कोणत्याही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विशेष, प्रासंगिक, परिणामी, दंडात्मक किंवा अनुकरणीय हानीसाठी कोणत्याही प्रकारे जबाबदार असणार नाहीत. या डॉक्युमेंटच्या आधारावर घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी केवळ प्राप्तकर्ता पूर्णपणे जबाबदार असेल.

म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट मार्केट रिस्कच्या अधीन आहे, स्कीमशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.

Get the app